Naar hoofdinhoud Naar footer

Steeds meer interventies voor mensen met een LVB

Interventies en methodieken voor zorg en ondersteuning zijn niet altijd effectief in te zetten bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Gelukkig komen er steeds meer interventies die wel geschikt zijn voor mensen met een LVB.

De kenmerken van een LVB, zoals een beperktere woordenschat en taalbegrip, behoefte aan meer verwerkingstijd en herhaling, vragen om aanpassing van de hulpverlening. Landelijk Kenniscentrum LVB  verzamelde interventies die wel geschikt zijn voor mensen met een LVB. Dat zijn er steeds meer.

Vilans werkt samen met Kenniscentrum LVB

Kenniscentrum LVB is een netwerkorganisatie die specifiek kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld. Vilans werkt nauw samen met Kenniscentrum LVB op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarop zij specifieke kennis bieden over de cliëntgroep met een licht verstandelijke beperking.

Een aantal methodieken uit het interventie overzicht komen overeen met de Leidraad LVB en middelengebruik in het vizier op Kennisplein Gehandicaptensector. Deze leidraad legt de focus op middelengebruik, is gebaseerd op het stoplichtmodel en onderbouwd met een visie, lees meer over de visie. Verder is de leidraad gekoppeld aan de bestaande kennis op de website en dus geïntegreerd in de thema’s van het Kennisplein Gehandicaptensector.

Databank erkende interventies in de langdurige zorg

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de langdurige zorg. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten. Vilans heeft een databank voor geschikte interventies in de langdurige ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De databank helpt de juiste keuze te maken en laat zien wat werkt en wat niet.

Overzicht interventies specifiek voor mensen met een LVB

Landelijk Kenniscentrum LVB heeft in de volgende databanken gezocht naar alle interventies gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking:

 • databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut
 • databank langdurige zorg van Vilans
 • databank effectieve sociale interventies van Movisie
 • databank langdurige GGZ
 • databank justitiële interventies

Aanvullend zocht het kenniscentrum bij de organisaties Vilans en het Kennisplein Gehandicaptensector, Movisie en Kwaliteit Forensische Zorg. Daarbij gebruikten zij de zoektermen ‘methodieken’, ‘interventies’, ‘licht verstandelijke beperking’ en ‘LVB’ in combinatie met elkaar. De gevonden interventies zijn nu opgenomen in een handig overzicht. Dit overzicht biedt mogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen met een LVB. In een zevental thema’s ziet u per interventie aangegeven:

 • voor welke problematiek hij geschikt is
 • in welke mate de interventie effectief is
 • voor wie het is bedoeld
 • in welke setting
 • wat de hoeveelheid bijeenkomsten is
 • of de doelgroep wel of niet betrokken was bij de ontwikkeling

Vilans als partner

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.