Databank interventies

Raadpleeg de databank voor geschikte interventies in de langdurende ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de langdurige zorg. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten. Maar hoe weet u wat juist is? Wat werkt en wat niet? In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Zoekt u een geschikte interventie, dan kunt u daarvoor de databank raadplegen.

Bekijk hier de interventies die door de commissie erkend zijn als goed onderbouwd en/of effectief. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Hebt u een interventie voor de langdurende zorg ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Erkend

Make a move+

Make a Move+ is een preventieprogramma over seksualiteit en relaties voor jongens met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

STA OP!

STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas vermindert onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen met een (vergevorderde) dementie. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Pakket interventie Mantelzorg op Maat

PIMM verbetert het psychosociaal welbevinden van de naaste en optimaliseert de relatie met de cliënt Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Muziekkusseninterventie

De Muziekkusseninterventie heeft als doel nachtelijke onrust te verminderen bij oudere mensen met dementie op psychogeriatrische verpleegafdelingen. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

'GRIP op probleemgedrag' effectief bij bewoners met dementie

De interventie GRIP helpt bij het verminderen van probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners met dementie in de intramurale zorg. Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

De Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg

Meer plezierige momenten voor mensen met dementie in zorginstellingen door contact tussen deze bewoners en hun omgeving. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Foutloos leren bij dementie

Vergroten van de autonomie en de kwaliteit van leven van mensen met dementie door het opnieuw zelfstandig leren uitvoeren van één of enkele bezigheden. Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Girls Talk +

Vergroot de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking en voorkomt seksuele grensoverschrijding, ongeplande zwangerschap en soa's. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

COCP

Het verbeteren van communicatieve interactie tussen kinderen of volwassenen die niet kunnen praten en sprekende mensen in hun omgeving (COCP). Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie voor professionele zorgverleners en mantelzorgers. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Gentle teaching

Naar onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelaties tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de begeleider voor het beter omgaan met stress. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Dierbare herinneringen

Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, met klinisch relevante depressieve klachten, ervaren minder depressieklachten Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Exbelt

Stoppen van het gebruik van bandenfixatie in psychogeriatrische verpleeghuizen Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

Opvoedings-/ondersteuningsprogramma

De persoon met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ontvangt ondersteuning die is afgestemd op zijn of haar wensen en behoeften. Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Training Sterker dan de kick

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen vanuit zichzelf motiveren tot gedragsverandering. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Discrete Trial Teaching: Driestroom-model

Functioneren vergroten en gedragsproblemen en kenmerken van autisme verminderen bij kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Begeleiders in Beeld

Werkt aan verbetering van de interactie en relatie tussen begeleiders en cliënten: kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Doen bij Depressie

Doen bij Depressie richt zich op systematisch opsporen & behandelen van depressie & depressieve klachten bij ouderen met chronische problemen in verpleeghuizen. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Ontmoetingscentra

Ontmoetingscentra richt zich op ondersteuning van mantelzorgers & mensen met dementie, om overbelasting te voorkomen en mensen langer thuis te laten wonen. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Open en Alert

Open en Alert is een interventie gericht op het voorkomen en verminderen van problematisch middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar in zorg- en welzijnsorganisaties. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

So-Cool

So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde

Kracht van deze interventie is dat jongeren oefenen met vaardigheden voor het aangeven van hun wensen en grenzen. Daarnaast worden informatie en handvatten aangereikt aan docenten en ouders om met kinderen in gesprek te gaan. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Op verhaal komen

Deze interventie heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

Valanalyse 65+

Ondersteunen van eerstelijns zorgverleners bij het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en het geven van een advies op maat aan deze ouderen. Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Take it personal!

Take it personal is een training voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen, die alcohol, cannabis of harddrugs gebruiken. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Wie ben ik?

De interventie biedt een afname van depressieve- of trauma-gerelateerde klachten en een toename van welbevinden voor volwassen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Vallen Verleden Tijd

Verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

In de put, uit de put 55+: zelf depressiviteit overwinnen

Depressieve klachten bij oudere volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt. Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen Lees verder

In Balans: valpreventieprogramma voor ouderen

Voorkomen van valongelukken bij ouderen door middel van risicofactoren en beïnvloeding van het eigen beweeggedrag Ouderen Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Zicht op Evenwicht

Verminderen van angst om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag en het vergroten van de dagelijkse activiteit. Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen Lees verder

Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens

Jongvolwassenen met een LVB zich meer bewust laten zijn van hun eigen wensen en behoeften op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Bordspel SeCZ TaLK

Praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoening. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Je Lijf, Je Lief!

Leren omgaan met je eigen grenzen met de grenzen van een ander. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Samen misbruik de baas

Door positieve gevoelens over jezelf en verbondenheid met anderen meer regie over je eigen leven creëren. Mensen met een beperking Theoretisch goed onderbouwd Lees verder

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

Verminderen van gedragsproblemen en (opnieuw) opbouwen van gehechtheidsrelaties voor kinderen met meervoudige beperkingen en gehechtheids- en gedragsproblemen. Mensen met een beperking Effectief volgens eerste aanwijzingen Lees verder

Deze interventies zijn al beoordeeld door de commissie en “onder voorbehoud” erkend. Dit betekent dat de ontwikkelaars met de feedback van de commissie hun beschrijving aanpassen en opnieuw indienen. Dit doen zij met begeleiding vanuit Vilans en zijn dus nog “in traject”. Bekijk hier de interventies die door de commissie onder voorbehoud zijn erkend.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Onder voorbehoud erkend

Equipe Mont Ventoux

Jongeren die met de fiets onder begeleiding de Mont Ventoux beklimmen laten minder vaak en minder ernstig externaliserend probleemgedrag zien.

Mijn leven in kaart

Door het vertellen van het levensverhaal krijgt de oudere mens meer grip op het leven en de (verzorgende) omgeving leert de oudere beter kennen.

Het Communicatie Assessment & Interventie Systeem (CAIS)

Voor kinderen die moeilijkheden ondervinden bij de verwerving van communicatief gedrag. Leren aangeven wat je wilt.

Inzicht Hemianopsie Compensatoire Scanning Training

Het doel van deze IH training is het leren van een kijkstrategie om halfzijdige gezichtsvelduitval(hemianopsie) te compenseren.

ABC-methode

Methodiek voor het vergroten van het competentiegevoel van zorgmedewerkers om om te kunnen gaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Methodiek Zorg voor Vrijheid

Methodiek Zorg voor Vrijheid voorkomt en vermindert vrijheidsbeperkende maatregelen in de intramurale gehandicaptensector en biedt alternatieven hiervoor.

Vilans begeleidt ontwikkelaars bij de beschrijving van hun van interventies, op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Kijk welke interventies dit traject momenteel doorlopen. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

In traject

Oefenkaarttherapie

Oudere, kwetsbare cliënten die na een beroerte zijn opgenomen in een instelling hoeven niet meer te wachten op therapie in de therapie ruimte. Met oefenkaarttherapie kunnen ze hun therapietijd vergroten en ook zelf werken aan hun herstel.

Sprekende handen

Ontmoetingsgroepen voor mensen met een vorm van dementie in het verpleeghuis om sociaal isolement te verminderen; een samenwerkingsverband van muziektherapie en geestelijke verzorging.

Qwiek

Interventie met beeld en geluid om onbegrepen gedrag bij mensen met dementie tijdens de Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) terug te dringen.

Foutloos leren bij Korsakov

Verhogen van de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van cliënten met het syndroom van Korsakov.

Zintuigenverhalen

Interactie en communicatie op een prettige manier stimuleren bij mensen met een meervoudige beperking.

LifeWise

Methodisch kader voor de begeleiding van LVB-cliënten met bijkomende complexe problematiek in de grote stad.

Interventie programma Contact

Methode Contact bevordert harmonieuze interacties tussen personen met doofblindheid en hun begeleiders.

Crowdingtraining

Crowdingtraining verbetert de nabijvisus en vermindert crowding (slechte objectherkennig) bij enkelvoudig beperkte slechtziende kinderen.

Bevorderen Initiatief Cliënt (BIC)

De BIC methode en Goal Attainment Scaling (GAS) zorgen voor scenario’s waardoor doelen en handelingsimpuls goed aansluiten bij mensen met een beperking.

Music & Memory

Het gestructureerd aanbieden van gepersonaliseerde muziek via een iPod vermindert gedragsproblematiek bij mensen met dementie.

BOM: Brein Omgeving Methodiek

Het toepassen van de BOM-methodiek leidt tot een gunstige omgeving voor mensen met dementie en beïnvloedt daarmee het gedrag.

Houvast

Stut en steun voor ouders met een LVB; met hulp van het netwerk en/of professionals, zijn zij in staat hun kinderen veilig en 'goed genoeg' groot te brengen.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten