Naar hoofdinhoud Naar footer

Inzet effectieve interventies om mentale gezondheid te verbeteren

Het ministerie van VWS gaf het RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland opdracht een verkenning uit te voeren naar het uitbreiden van het Nationaal Preventieakkoord met het thema mentale gezondheid. Hieruit kwamen vier factsheets.

Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie, verdiepende consultaties voor het thema mentale gezondheid in het Nationaal Preventieakkoord, was de eerste factsheet van een serie van vier.

Besparing zorgkosten kunnen fors zijn

28 april 2022 kwamen de gezondheidsinstituten met de tweede factsheet ‘Effectieve interventies en beleid Mentale gezondheid en preventie’. Hieruit blijkt dat de besparing in zorgkosten fors kan zijn. Als de mentale gezondheid van 1 miljoen volwassen Nederlanders met vijf procent verbetert, kan dit leiden tot een besparing van 144 miljoen euro.

Kansen en mogelijkheden per levensfase

Deze factsheet over het bevorderen van mentale gezondheid en preventie van psychische klachten en aandoeningen geeft een overzicht van kansen en mogelijkheden per levensfase en de economische baten. In deze tweede factsheet staat per levensfase een overzicht van effectieve en kansrijke interventies en beleidsmaatregelen. Effectieve interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld als effectief*. Kansrijke interventies zijn beoordeeld als goed onderbouwd of aangedragen door experts, veel uitgevoerd in de praktijk, genoemd in consultaties van deze verkenning of genoemd in landelijke programma’s. Het overzicht van interventies wordt ingeleid door principes voor de succesvolle aanpak ten behoeve van mentale gezondheid. Ook komt aan de orde welke economische baten het bevorderen van mentaal welbevinden en de preventie van psychische aandoeningen kan opleveren. Tot slot volgt een beschrijving van de kernbevindingen.

Meer dan dertig interventies zijn beschikbaar voor de bevordering van mentaal welbevinden en preventie van psychische aandoeningen. De geselecteerde interventies komen uit databases van het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vilans, Movisie en RIVM. Benieuwd naar de erkende interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg? Check de databank.

Onderdeel van verkenning uitbreiden preventieakkoord

Deze eerste twee factsheets zijn onderdeel van een verkenning naar het uitbreiden van het Nationaal Preventieakkoord met het thema mentale gezondheid. Het ministerie van VWS heeft aan het RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland gevraagd om deze verkenning in samenwerking uit te voeren. De serie is tot stand gekomen in samenwerking tussen RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland, onder projectleiding van Trimbos-instituut. Maart 2022. Factsheet drie en vier verschijnen nog:

  1. Kennisinfrastructuur mentale gezondheid en preventie (Verschijnt nog)
  2. Monitoren mentale gezondheid (Verschijnt nog)

* Effectieve interventies zijn te vinden in databases van het RIVM, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vilans en Movisie.

Bron

rivm.nl