Naar hoofdinhoud Naar footer

Namaste Familieprogramma

Het Namaste Familieprogramma is een zorgprogramma waarin medewerkers samen met mantelzorgers en vrijwilligers in een huiselijke ruimte activiteiten aanbieden voor bewoners van verpleeghuizen met dementie. Hierbij maken zij contact en worden zintuigen gestimuleerd.

Doel

De doelen van het Namaste Familieprogramma zijn het verhogen van kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie en het vergroten van positieve zorgervaringen van mantelzorgers.

YouTube video thumbnail

Doelgroep

Het Namaste Familieprogramma is bedoeld voor verpleeghuisbewoners met matige tot ernstige dementie, al dan niet met onbegrepen gedrag, en hun mantelzorgers.

Aanpak

Het Namaste Familieprogramma is een zorgprogramma waarin medewerkers sessies geven, samen met mantelzorgers en vrijwilligers in een huiselijke, rustige ruimte. De minimale frequentie is één keer per dag een sessie van minimaal één uur, de ideale frequentie is twee keer een sessie van maximaal twee uur. Betekenisvolle activiteiten worden aangeboden om contact te maken. Hierbij worden de zintuigen gestimuleerd. Comfort, contact en plezier staan centraal.

Bekijk hier de instructievideo die toont hoe een Namaste sessie eruitziet.

Materiaal

Op de website van het UNC-ZH staat de Namaste toolkit waaruit verschillende materialen te downloaden zijn om met het programma aan de slag te gaan. Denk aan handleidingen voor managers, zorgprofessionals en mantelzorgers/vrijwilligers, instructie video’s, opzet voor een training, business case, implementatieplan, weekschema, handige checklists, onderzoeksbevindingen en nog veel meer.

Onderbouwing

De kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie is suboptimaal. Dit leiden we af uit het feit dat onbegrepen gedrag en pijn veel voorkomen bij verpleeghuisbewoners met dementie. Onbegrepen gedrag komt vaak voort uit onbevredigde behoeften, die voor mensen met dementie lastig zijn om te uiten. Dit kunnen allerlei soorten onbevredigde behoeften zijn, zowel op fysiek als psychosociaal gebied, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Het Namaste Familieprogramma richt zich op het vervullen van deze behoeftes door dagelijks: (1) op een rustig tempo persoonsgerichte activiteiten aan te bieden waarbij aanraking, ontspanning en oprechte aandacht centraal staan; (2) te controleren op pijn en ongemak en (3) storende omgevingsprikkels te vermijden. Door mantelzorgers van bewoners te betrekken bij betekenisvolle activiteiten, wordt hun contact met de bewoner versterkt en de sociale isolatie van de bewoners verminderd.

Onderzoek

Voor een duurzame implementatie van het Namaste Familieprogramma zijn er een aantal belangrijke succesfactoren: een goede voorbereiding, steun en facilitering vanuit het management, prioritering door personeel en familiebetrokkenheid. Hoewel de voorbereiding extra tijd vergt, is het programma op termijn zonder extra personele inzet uit te voeren.

Het Namaste Familieprogramma vermindert onbegrepen gedag bij verpleeghuisbewoners met dementie, waardoor er minder medicatie nodig is. Er wordt ook een positieve impact ervaren in de interactie van de verpleeghuisbewoners en hun zorgmedewerkers en mantelzorgers. Het programma heeft de potentie om de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met dementie te verbeteren en een transitie naar persoonsgerichte, welzijnsgerichte zorg te bewerkstelligen.

Meer informatie

UNC-ZH | LUMC

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

16-06-2022

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie ouderenzorg

Toelichting Commissie

De commissie is erg onder de indruk van het Namaste Familieprogramma: een mooie, duidelijk beschreven interventie met mooie, goed toepasbare materialen. De methode is inspirerend en sluit aan bij de (gebreken in de) dagelijkse praktijk. De interventie liep al heel goed in het buitenland en er is veel werk verricht om te laten zien dat dat ook in Nederland kan.

Geplaatst op

22-11-2022