Naar hoofdinhoud Naar footer

InZicht Hemianopsie Compensatoire Scanning Training

Het doel van deze IH training is het leren van een kijkstrategie om halfzijdige gezichtsvelduitval(hemianopsie) te compenseren.

Doel

Doel van de IH-training is om met een aangeleerd kijkritme sneller een completer overzicht te krijgen van de omgeving, waardoor de dagelijkse mobiliteit verbetert. De training is niet gericht op verbeteren van het gezichtsveld zelf.

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

Doelgroep

De training is bedoeld voor volwassenen die door een homonieme hemianopsie (in het vervolg aangeduid met hemianopsie) mobiliteitsproblemen ervaren en daardoor belemmerd worden in hun dagelijks leven en deelname aan de maatschappij. Bij hemianopsie is ofwel de linker- ofwel de rechterhelft van het gezichtsveld uitgevallen (voor beide ogen hetzelfde deel). Hemianopsie is een veelvoorkomend en vaak blijvend gevolg van verworven hersenletsel.

Aanpak

Met verschillende oefeningen en uitleg krijgt de cliënt meer inzicht in de grootte en vorm van de uitval van zijn gezichtsveld. Vervolgens oefent hij het kijkritme. Vanuit het startpunt (recht vooruit kijken) maakt hij een grote oogsprong naar de blinde zijde. Zo kan belangrijke informatie aan de blinde zijde snel gedetecteerd worden. Vervolgens maakt hij een oogsprong naar de intacte zijde om overcompensatie te voorkomen. Daarna kijkt hij weer recht vooruit om te anticiperen op wat komen gaat tijdens het voortbewegen. Dit kijkritme wordt herhaald in een tempo passend bij de eigen snelheid en de complexiteit van de omgeving.

Een laatste en zeer belangrijk onderdeel is het leren toepassen van het kijkritme in verschillende mobiliteitssituaties - ook in de eigen omgeving - met een opbouw in complexiteit.

Materiaal

Behandelprotocol IH-training, beschikbaar voor ergotherapeuten die de IH-scholing hebben gevolgd. In dit protocol staan ook alle benodigde trainingsmaterialen beschreven.

Onderbouwing

De IH-training is bij Koninklijke Visio ontwikkeld door ergotherapeuten op basis van hun jarenlange ervaring met hemianopsiebehandelingen. Mensen met hemianopsie noemen vaak dat ze tijdens mobiliteit schrikken van mensen die ineens van links of rechts komen. Dit kan botsingen en vooral ook onzekerheid veroorzaken. Mensen worden vaak afhankelijk van anderen als zij zich willen verplaatsen en vermijden soms zelfs de deur uit te gaan. Vanwege hun beperkte gezichtsveld moeten mensen met hemianopsie meer moeite doen om voldoende overzicht over de omgeving te krijgen. Frequente, grote oogsprongen richting de blinde zijde zijn nodig om de informatie aan die kant in beeld te krijgen. Daarom leren cliënten in deze training het kijkritme (zie hierboven bij ‘Aanpak’) geautomatiseerd toe te passen in dagelijkse mobiliteitssituaties. Door daarbij aan te sluiten wordt gestreefd naar een verbetering in het dagelijks leven op het gebied van mobiliteit. De ergotherapeut bespreekt voorafgaand aan, tijdens en bij afronding van de training met de cliënt in hoeverre de zelfstandige mobiliteit voldoende is om vooraf gestelde doelen te bereiken (zoals oppassen op de kleinkinderen, zelfstandig boodschappen doen of vrijwilligerswerk doen).

Onderzoek

De effecten van de IH-training zijn wetenschappelijk onderzocht in een Randomized Controlled Trial, waarbij onder andere positieve effecten op de dagelijkse mobiliteit gevonden zijn waardoor de zelfstandige dagelijkse mobiliteit wordt vergroot. De training is evidence-based.

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

01-10-2019

Erkend door

Erkend door de deelcommissie Gehandicaptenzorg 

Toelichting Commissie

De IH-training is een goed en helder beschreven interventie voor personen met hemianopsie (uitval van een helft van het gezichtsveld, een vaak blijvend gevolg van verworven hersenletsel). Met de IH-training wordt een nieuw kijkritme aangeleerd en wordt geoefend om dit in het dagelijks leven ook toe te passen. De training is klinisch relevant en heeft een positief effect op de dagelijkse mobiliteit. Hierdoor mag verwacht worden dat indirect ook de participatie verbetert.

Geplaatst op

13-01-2020