Naar hoofdinhoud Naar footer

Zicht op Evenwicht

Verminderen van angst om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag en het vergroten van de dagelijkse activiteit.

Doel

Zicht op Evenwicht is een cursus die wordt aangeboden in twee varianten: groeps- en individuele cursus. De cursussen zijn ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen die bezorgd zijn om te vallen en hierdoor activiteiten vermijden. Waar mogelijk wordt deelname aan de groepscursus gestimuleerd, gezien de effecten en kosten; deelname aan de individuele cursus kan wenselijk zijn indien deze variant beter past bij de voorkeuren en mogelijkheden van de oudere en professional.

Doel is het verminderen van bezorgdheid om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag. Ook is het doel het vergroten van de dagelijkse activiteit, beweging en (veilige) participatie, het verminderen van valincidenten, ervaren beperkingen in het dagelijks leven, angstgevoelens en depressieve symptomen, en het verbeteren van de ervaren sociale steun.

Aanpak

De groepscursus omvat acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, plus een herhalingsbijeenkomst. De individuele cursus omvat zeven wekelijkse contacten en één herhalingscontact. De cursus wordt begeleid door zorgprofessionals die de trainerscursus van Zicht op Evenwicht hebben gevolgd.

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

24-03-2022

Erkend door

Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)

Toelichting Commissie

Zicht op Evenwicht is een mooie interventie met een duidelijke theoretische onderbouwing en een goede uitwerking van de subdoelen. De interventie biedt perspectief tot participatie door vertrouwen in eigen beweging te geven en beschikt over goede materialen en een training voor professionals. Deelnemers kunnen zich naar eigen voorkeur aansluiten bij de individuele variant of de groepsvariant.

Geplaatst op

24-03-2022