Naar hoofdinhoud

Take it personal!

Take it personal is een training voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen, die alcohol, cannabis of harddrugs gebruiken.

Doel

Het hoofddoel van Take it personal! is het verminderen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblemen.

Doelgroep

Take it personal! is bedoeld voor jongeren van 14 tot 30 jaar met een LVB die gedragsproblemen vertonen en middelen gebruiken. Daarnaast hebben deze jongeren een persoonlijkheidsprofiel dat valt binnen één van de vier risicoprofielen sensatie zoeken, impulsiviteit, angstgevoeligheid of negatief denken.

Aanpak

Take it personal! heeft een looptijd van zes weken. Elke week is er een individuele sessie en een groepssessie in een groep van drie á vier jongeren. De interventie heeft vier verschillende versies, voor elk persoonlijkheidsprofiel is een aparte versie.

Materiaal

Er is een handleiding beschikbaar voor de trainers waarin de opzet van de interventie en de inhoud van de bijeenkomsten beschreven zijn. Daarnaast is er een werkboek voor jongeren en een folder voor de vertrouwenspersoon.

Onderbouwing

Take it personal! gaat uit van een persoonlijkheidsrisico voor middelengebruik. De volgende vier persoonlijkheidsprofielen worden onderscheiden: sensatie zoeken, impulsiviteit, angstgevoeligheid en negatief denken. Deze profielen zijn geassocieerd met een hoger risico op problematisch middelengebruik (Krank et al., 2011; Poelen et al., 2017).Interventies kunnen op basis van persoonlijkheidsprofielen aangepast worden aan kenmerken van jongeren en zijn effectief in het verminderen van middelengebruik bij jongeren zonder LVB (Conrod et al., 2013). Met behulp van motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en psychomotore therapie krijgen jongeren inzicht in hun persoonlijkheidsprofiel en de consequenties hiervan voor hun gedrag. Zij leren vaardigheden aan om niet tot riskant gedrag over te gaan in risicovolle situaties. De combinatie van motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie is effectief in interventies voor problematisch middelengebruik bij gemiddeld begaafden (Davis et al., 2015; Smedslund et al., 2011). Zij worden, in aangepaste vorm, ook succesvol toegepast bij mensen met een lvb (Vereenooghe & Langdon, 2013).

Onderzoek

In pilotonderzoek is de uitvoerbaarheid, de gebruikersvriendelijkheid en de potentiele effectiviteit van Take it personal! onderzocht. Bevindingen laten zien dat de interventie uitvoerbaar is en jongeren het leuk vinden om de interventie te volgen. Bovendien is er een afname te zien in middelengebruik op de nameting in vergelijking met de voormeting (Schijven, Van der Nagel, Engels, Lammers & Poelen, 2016).Doelgroep

Take it personal! is bedoeld voor jongeren van 14 tot 30 jaar met een lvb die gedragsproblemen vertonen en middelen gebruiken. Daarnaast hebben deze jongeren een persoonlijkheidsprofiel dat valt binnen één van de vier risicoprofielen sensatie zoeken, impulsiviteit, angstgevoeligheid of negatief denken.

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
1. Goed onderbouwd

Datum van erkenning

Erkend door

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (Trimbos-instituut)

Toelichting Commissie

Geplaatst op

22-06-2018