Naar hoofdinhoud Naar footer

Partner in Balans

Een EHealth interventie die zich richt op het aanleren van zelfmanagementvaardigheden om overbelasting voor mantelzorgers van mensen met dementie in een vroeg stadium te voorkomen.

Doel

Het ‘blended’ care zelfmanagementprogramma Partner in Balans is ontwikkeld om naasten van mensen met beginnende dementie in een vroege fase van het adaptatieproces vaardigheden aan te leren om overbelasting in een later stadium te voorkomen. Het vergroten van kennis, het maken en stellen van doelen en leervaardigheden ontwikkelen om deze doelen te bereiken zijn belangrijke speerpunten van het programma.

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

Doelgroep

Partner in Balans is ontwikkeld voor naasten van mensen met beginnende dementie. Wanneer je, alleen of samen, voor iemand met dementie zorgt, kun je te maken krijgen met onzekerheden en moeilijke situaties. Om overbelasting te voorkomen, is ondersteuning toegespitst op de eigen behoefte in een vroege fase van groot belang.

Aanpak

Partner in Balans combineert face-to-face coaching met op maat gemaakte thematische online modules. Gedurende het 8-weekse programma worden deelnemers begeleid door een coach; dit kan een casemanager, psycholoog of andere zorgprofessional zijn. De cursus begint met een persoonlijk intakegesprek. Daarna worden in overleg met de coach vier modules gekozen die aansluiten bij de persoonlijke behoeften. Elke module bestaat uit een inleidende video, toelichting, opdracht en een 5-stappenplan. Deelnemers kunnen te allen tijde de coach raadplegen en zij ontvangen feedback op de opdrachten.

Materiaal

Voor de deelnemers zijn alle modules online beschikbaar. Daarnaast is er een handleiding voor de website die coaches online kunnen opsturen of kunnen uitprinten voor deelnemers. Voor de coaches is er een ‘coachmap’ (bijlage 3). Hierin staan een coachhandleiding en een handleiding voor de website.  In de map zijn tevens een beschrijving en hulpmiddelen (Waar let je op?) over ‘het feedback geven’ toegevoegd en voorbeelden van stappenplannen. Deze beschrijving, hulpmiddelen en voorbeelden zijn ook digitaal beschikbaar in de online coachtraining. Tot slot is er promotiemateriaal beschikbaar.

Onderbouwing

Als iemand dementie krijgt, brengt dit vele veranderingen met zich mee. Op deze veranderingen zijn naasten van mensen met dementie vaak onvoldoende voorbereid. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van  naasten van mensen met dementie zich zwaar belast of overbelast voelt. Dit komt omdat mensen met dementie in toenemende mate afhankelijk worden van hun naasten. Zelfmanagementinterventies bieden goede aanknopingspunten voor het leren omgaan met de verandering in rollen en het aanpassen aan een steeds veranderende situatie. Wanneer naasten in een vroeg stadium van het adaptatieproces leren omgaan met deze veranderingen, kunnen deze als minder belastend worden ervaren. Hierdoor kan de kwaliteit van leven van naasten verbeteren en overbelasting in een later stadium voorkomen worden. Het feit dat dit programma online te volgen is, biedt mogelijkheden voor mensen die problemen hebben met de toegang tot traditionele gezondheidszorg en kan de drempel tot zorg in een vroeg stadium verlagen.

Onderzoek

Uit een review is gebleken dat online ondersteuningsprogramma’s zoals Partner in Balans effectief zijn in het verhogen van kwaliteit van leven en het verlagen van stress. Uit de pilot, proces- en effectevaluatie ten opzichte van een controlegroep is gebleken dat Partner in Balans de zelfeffectiviteit en kwaliteit van leven bij naasten vergroot. Deelnemers ervaarden de combinatie van zelfstandig (thuis) werken en persoonlijk contact als prettig. Daarnaast waren ze ook positief over de op maat gemaakte inhoud en positieve feedback. Ook de coaches zijn tevreden over het programma; ze krijgen een intensievere band met de naasten en de combinatie van zowel het online en face-to-face contact zorgt voor meer openheid. Het programma biedt toegankelijke preventieve zorg aan toekomstige generaties van naasten van mensen met dementie in een vroeg stadium.

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

16-07-2020

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie ouderenzorg

Toelichting Commissie

Partner in Balans is een belangrijke, actuele en goed uitvoerbare interventie, waarbij naasten van mensen met beginnende dementie vroegtijdig vaardigheden aanleren om overbelasting in een later stadium te voorkomen. De theoretische onderbouwing is goed en er zijn in een ‘randomized controlled trial’ positieve effecten gevonden op zelfeffectiviteit, ervaren controle en kwaliteit van leven. Aandachtspunt vormt onderzoek naar effecten op langere termijn, omdat dan pas het effect van deze vroeginterventie op ‘voorkomen van overbelasting’ zichtbaar kan worden.

Geplaatst op

14-01-2021