Naar hoofdinhoud Naar footer

Op verhaal komen

Deze interventie heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren.

Doel

Op Verhaal Komen is een interventie gebaseerd op life review en narratieve therapie voor mensen van 40 jaar of ouder met depressieve klachten en zingevingsproblemen. Door het ophalen en delen van positieve en negatieve herinneringen aan het eigen leven, door het geven van nieuwe betekenissen hieraan en door ze te integreren in een nieuw levensverhaal worden psychologische hulpbronnen ontwikkeld die bijdragen aan het verminderen van depressieve klachten en het verbeteren van welbevinden. De interventie kan worden aangeboden als face-to-face groepsinterventie, als zelfhulpinterventie met email begeleiding en als web-based interventie. Onderzoek in meerdere randomized controlled trials onderbouwt de effectiviteit van de interventie en de werkzame mechanismen.

Deze interventie is her-erkend door de deelcommissie preventie en gezondheidsbevordering voor volwassenen en ouderen van het RIVM Centrum Gezond Leven.

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

22-11-2018

Erkend door

Deelcommissie preventie en gezondheidsbevordering voor volwassenen en ouderen.

Toelichting Commissie

De interventie is voor de tweede keer erkend en is geactualiseerd met gebruikmaking van actuele wetenschappelijk inzichten. Ook in de internationale literatuur zijn aanwijzingen te vinden voor de werkzaamheid van de ingezette principes.

Geplaatst op

31-01-2019