Naar hoofdinhoud Naar footer

Moti-55

De interventie Moti-55 heeft als doel het verminderen en hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers.

Doel

Het verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers die participeren in het traject Moti-55.

Doelgroep

De beoogde deelnemers aan de preventieve interventie Moti-55 zijn ouderen (55+) waarvan bekend is dat ze op een (beginnend) problematische manier bezig zijn met alcoholgebruiken die een verhoogde kans maken op het ontwikkelen van alcoholmisbruik en/of –afhankelijkheid.

Een groot deel van de 55-plussers is zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid en zij zoeken in beperkte mate hulp voor hun alcoholgebruik.

Aanpak

De gerekruteerde deelnemers worden in twee tot vier individuele bijeenkomsten gemotiveerd actief bezig te zijn met het verminderen van hun alcoholgebruik. Aanpak:

  • inventariseren probleem en context, verwachtingen;
  • inzicht geven in eigen gebruik en informatie over alcohol;
  • versterken / motiveren van de cliënt, alternatieven doornemen /oefenen;
  • versterken, adviseren, overdragen en follow-up plannen.

Materiaal

Voor de interventie zijn een draaiboek en alle verdere tools beschikbaar op www.moti-55.nl.

Onderzoek

Tijdens de ontwikkeling van het Moti-4 programma is een responsieve evaluatie uitgevoerd en een uitgebreide effectiviteitsstudie. Er is een kwantitatief pilotonderzoek, met een voor- en nameting, uitgevoerd in Overijssel en Limburg waarbij 20 respondenten uit de directe doelgroep zijn gevonden. 

De analyse van de data laat een significante afname zien van het gebruik van alcohol bij de door ons onderzochte respondenten. Het proces om te komen tot Moti-55, het pilotonderzoek is en de haalbaarheid van verdere disseminatie zijn geëvalueerd.

Meer informatie

Moti-55 | Loketgezondleven

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

08-10-2018

Erkend door

Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)

Toelichting Commissie

Uit de probleemanalyse blijkt hoe relevant dit programma is voor deze doelgroep. De opzet en bijbehorende materialen zijn goed. Alle interventieonderdelen zijn gebaseerd zijn op bestaande kennis en ervaringen De commissie kijkt uit naar de verdere implementatie van Moti-55 in de praktijk.

Belangrijke organisaties en vertegenwoordigers van de doelgroep zijn betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de interventie. Hij is hierdoor inpasbaar in bestaande zorgsysteem en –netwerken.

Geplaatst op

03-06-2022