Naar hoofdinhoud Naar footer

Make a move+

Make a Move+ is een preventieprogramma over seksualiteit en relaties voor jongens met een licht verstandelijke beperking.

Doel

Make a move+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking te vergroten. Dit voorkomt seksuele grensoverschrijding (als slachtoffer en pleger, online en offline) en bevordert seksuele gezondheid. De subdoelen van het programma richten zich op het verbeteren van kennis, bewerkstelligen van een positieve attitude, het vergroten van eigenwaarde en het ontwikkelen van sociaal-relationele vaardigheden ten aanzien van gezond seksueel gedrag.

YouTube video thumbnail

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor jongens met een lichte verstandelijke beperking van 14 tot 21 jaar oud. Dit zijn jongens die bijvoorbeeld begeleid worden vanuit de hulpverlening of die praktijkonderwijs volgen. De interventie is geschikt voor jongens met verschillende achtergronden (religie, cultuur, etniciteit).

Aanpak

In acht bijeenkomsten van 90 minuten leren jongens in kleine groepen zich seksueel weerbaar te gedragen. De groep wordt begeleid door twee trainers, waarvan in elk geval een man, die bekend zijn met de doelgroep en zijn opgeleid om Make a Move+ uit te voeren. De opleiding wordt verzorgd door Rutgers en enkele door Rutgers opgeleide, ervaren trainers. Elke bijeenkomst heeft een thema en bestaat uit opdrachten die aansluiten bij de manier van leren van de doelgroep. Persuasief leren, begeleid oefenen en werken met scenario’s zijn hiervan voorbeelden.

Materiaal

De trainers ontvangen in de voorbereidende training een handleiding met de onderbouwing en achtergrond van het programma en een beschrijving van alle bijeenkomsten. Op de bijbehorende USB-stick staan alle overige benodigde materialen, zoals werkbladen voor de jongens, beeldmateriaal, een wervingsfolder, een model-certificaat en een folder met achtergrondinformatie voor ouders/opvoeders.

Onderbouwing

Jongens met een lichte verstandelijke beperking ervaren meer problemen op het gebied van seksuele gezondheid dan hun normaalbegaafde leeftijdsgenoten (Murphy & Young, 2005). Ze maken vaker seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag mee. De grens tussen slachtofferschap en plegerschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag is bij hen diffuus (Wissink et al, 2015). Plegers hebben vaak zelf een beperking en veel plegers zijn zelf slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het meemaken van seksuele grensoverschrijding kan een grote impact hebben. Zo kunnen slachtoffers lichamelijke, emotionele en seksuele klachten krijgen (Van Berlo, 2009).In Make a Move+ worden algemene leerprincipes in het leerproces van mensen met een verstandelijke beperking toegepast (Zoon, 2012). Daarmee wordt naar verwachting de kans op het meemaken van seksuele grensoverschrijding verkleind.

Onderzoek

Make a Move+ is in zeven groepen geëvalueerd door een procesevaluatie. Trainers hielden bij hoe ze het programma uitvoerden en zijn geïnterviewd over wat ze van het programma vonden. Ook zijn enkele deelnemende jongens geïnterviewd en enkele bijeenkomsten geobserveerd. Trainers en jongens waren positief over Make a Move+. Actieve doe-opdrachten spraken het meest aan. Op aanraden van trainers is het programma ingekort en is meer accent gelegd op praktijkopdrachten. Naar aanleiding van het onderzoek komen in de voorbereidende training de randvoorwaarden voor een goede uitvoering aan bod: creëren van een goede sfeer, een enigszins homogene groepssamenstelling en voldoende kennis bij trainers over seksualiteit en groepscounseling.

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

12-03-2019

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie gehandicaptenzorg

Toelichting Commissie

Geplaatst op

29-05-2019