Naar hoofdinhoud Naar footer

GoldenSports

De interventie GoldenSports helpt 65+ senioren samen buiten in de buurt bewegen. Het samen buiten actief zijn helpt de senioren om langer gezond thuis te wonen. En doordat ze leeftijdgenoten in de buurt ontmoeten, voelen ze zich minder eenzaam.

Doel

De deelnemers bewegen vaker en verbeteren hun fysieke, sociale en emotionele welzijn. 

Subdoelen

 • Bij 60 % van de deelnemers aan GoldenSports neemt coördinatie toe.
 • Bij 60 % van de deelnemers aan GOldenSports neemt spierkracht toe. 
 • Bij 70 % van de deelnemers ervaart een beter uithoudingsvermogen. 
 • Bij 60% van de deelnemers voelt zich fitter.
 • Bij 70 % van de deelnemers heeft meer plezier in bewegen. 
 • Bij 70 % van de deelnemers leert buurt- en leeftijdsgenoten kennen. 
 • Bij 70 % van de deelnemers houdt het sporten beter vol doordat het in groepsverband gebeurt.
YouTube video thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van GoldenSports zijn thuiswonende senioren vanaf 65+. GoldenSports richt zich op zowel kwetsbare senioren, die weinig bewegen of sociaal geïsoleerd zijn, als op minder kwetsbare senioren.

Aanpak

 1. Werving van de deelnemers - duur ca 2 maanden. Via professionals van organisaties in de wijk (zoals POH, huisartsen, fysiotherapeuten, participatie medewerkers, maatschappelijk werkers en sportbuurtcoaches) met flyers en persoonlijke contacten. Via facebook advertentie GoldenSports. 
 2. Trainingen - wekelijks, 50 weken per jaar, jaar in jaar uit. Bewegingsactiviteiten (zoals frequentie, inhoud, oefenstof). Sociale interactie (tijdens en na de training). 
 3. Evaluatie - procesevaluatie na drie maanden op alle nieuwe locaties. Vanaf 2017 elke twee jaar effectevaluatie door Mulier Instituut onder deelnemers van GoldenSports.

Materiaal

Werving: Communicatiemateriaal zoals, flyers, affiches, posters, PowerPointpresentaties en een filmpje.

Uitvoering: 

 • Iedere locatie schaft eigen aangepaste sportmaterialen aan.
 • Iedere locatie heeft AED voorhanden.
 • GoldenSports biedt een toolkit: een digitale handleiding, waarin het concept GoldenSports staat beschreven. Zie goldensports.nl en diverse documenten, zoals formulieren voor het verkrijgen van overheidstoestemmingen en subsidies, beschrijvingen van oefeningen en spelvormen, werving van stagiaires, instructies voor vrijwilligers etc.
 • Iedere locatie heeft een eigen pagina op de website van stichting Goldensports. 

Evaluatie: GoldenSports heeft een vragenlijst die elke locatie na 3 maanden invult. Mulier Instituut voert vanaf 2017 elke twee jaar een onderzoek uit naar de effecten van de interventie. In 2017 zijn alle bestaande locaties meegenomen in het onderzoek.

Onderbouwing

In 2015 is het percentage 65-plussers opgelopen naar 18 procent en in de toekomst wordt door CBS een verdere stijging voorzien naar 24 procent in 2030. Om gezond oud te worden en lang thuis te blijven wonen zijn fysieke fitheid en sociale verbondenheid een voorwaarde. GoldenSports pakt factoren aan die de oorzaak zijn van verminderde fysieke en sociale fitheid zoals verminderde spierkracht en balans, de angst om de deur uit te gaan, minder contact met anderen enz. Uit de praktijk van Goldensports en de evaluaties blijkt dat de aanpak werkt en de fysieke, sociale en emotionele fitheid verbetert. Dit wordt onderbouwd vanuit de literatuur. Lichamelijke beweging heeft een positieve invloed op het behoud van spieren, botten en gewrichten. Samen bewegen met anderen zorgt voor vriendschappen en sociaal contact. Dat zorgt voor minder sociale eenzaamheid en meer sociale interactie en ervaren sociale steun. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die regelmatig bewegen positiever over zichzelf denken en hierdoor energieker zijn.

Onderzoek

Uit procesevaluaties onder deelnemers en uitvoerders blijkt dat het concept GoldenSports goed werkt. De deelnemers waarderen de trainingen en de begeleiders gemiddeld met een 8. De trainers zijn over het algemeen tevreden over de werkzaamheden die zij uitvoeren voor GoldenSports. Zij ervaren de werkzaamheden als goed uitvoerbaar en vinden het prettig om te zien hoe de doelgroep plezier heeft en vooruit gaat op onderdelen als balans, kracht en uithoudingsvermogen. Uit het effectonderzoek van Mulierinstituut blijkt dat 80% meer buurt- en leeftijdgenoten ontmoet en dat 84% aangeeft dat door met anderen samen te bewegen het beter lukt om wekelijks naar de training te komen. 80% is meer gaan bewegen, 75% ervaart een verbeterd uithoudingsvermogen en 64% ervaart een verbeterde coördinatie.

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

 • Goed onderbouwd
 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

Erkend door

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Toelichting Commissie

Geplaatst op

02-06-2022