Naar hoofdinhoud Naar footer

Goed Gevoed Ouder Worden

De bewustwording vergroten van de negatieve gevolgen van (een verhoogd risico van) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder.

Doel

De bewustwording vergroten met betrekking tot de negatieve gevolgen van (verhoogd risico op) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder, hoe men (verhoogd risico op) ondervoeding herkent en hoe (verhoogd risico op) ondervoeding kan worden voorkomen bij deze doelgroep.

Doelgroep

De interventie kent twee doelgroepen. Ten eerste ouderen van 65 jaar en ouder en hun mantelzorgers die zelfstandig wonen en de Nederlandse taal kunnen lezen en begrijpen. Ten tweede eerstelijns zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze ouderen. Eerstelijns diëtisten voeren de interventie uit (intermediaire doelgroep).

Aanpak

De interventie bestaat uit:

  • een website voor ouderen en mantelzorgers met o.a. informatie en twee zelftests m.b.t. goede voeding en ondervoeding
  • een groepsbijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers
  • een scholing voor eerstelijns zorgverleners

Implementatie en uitvoer vindt plaats via eerstelijns diëtisten getraind en ondersteund door de Stuurgroep Ondervoeding.

Materiaal

De website goedgevoedouderworden.nl is gratis beschikbaar. Voor promotie zijn beschikbaar: een flyer, brochure en advertenties. Beschikbare materialen voor de groepsbijeenkomst en scholing zijn:

  • Powerpoint presentatie met handleiding voor voorbereiding en uitvoer
  • Evaluatieformulier voor deelnemers
  • Advertenties/korte berichtjes voor werving voor groepsbijeenkomst

Onderzoek

In kwalitatief gebruikersonderzoek wordt de website positief beoordeeld door ouderen. Informatie is bruikbaar en de zelftesten zijn leuk om te doen. Kwantitatieve gebruikersgegevens (Google Analytics) laten zien dat in de 13 maanden na lancering er tussen de 13.000-14.000 bezoekers zijn geweest. Hiervan was 26% 65 jaar en ouder (schatting Google Analytics). De zelftest “Ben ik ondervoed” is in deze periode meer dan 1400 keer ingevuld, de zelftest “Hoe eet ik nu?” meer dan 3500 keer.


De groepsbijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers en de scholing voor eerstelijns zorgprofessionals zijn na geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zijn deze interventieonderdelen aangepast. 

Sector(en)

Ouderensector

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

22-11-2018

Erkend door

Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)

Toelichting Commissie

De interventie richt zich op het vergroten van kennis en bewustzijn over ondervoeding bij ouderen en mantelzorgers. De problematiek en beïnvloedbare factoren zijn goed beschreven en met actuele gegevens onderbouwd.

De interventie bestaat uit een mooie eenvoudige website, een bijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers en een training voor zorgprofessionals. Door de eenvoud en lage kosten is de interventie makkelijk in te zetten.

Geplaatst op

03-06-2022