Naar hoofdinhoud Naar footer

Goed Gevoed Ouder Worden

Deze interventie vergroot de bewustwording met betrekking tot de negatieve gevolgen van (verhoogd risico op) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder, bij zowel de zorgprofessionals als bij de ouderen.

Doel

Na het volgen van de interventie Goed Gevoed Ouder Worden zijn deelnemers zich meer bewust van de negatieve gevolgen van (verhoogd risico op) ondervoeding op de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder, weten zij hoe (verhoogd risico op) ondervoeding te herkennen en te voorkomen bij deze doelgroep.

Doelgroep

De interventie kent twee doelgroepen. Ten eerste ouderen van 65 jaar en ouder en hun mantelzorgers die zelfstandig wonen en de Nederlandse taal kunnen lezen en begrijpen. Ten tweede eerstelijns zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze ouderen. Eerstelijns diëtisten voeren de interventie uit (intermediaire doelgroep).

Aanpak

De interventie bestaat uit:

  • een website voor ouderen en mantelzorgers met o.a. informatie en twee zelftests m.b.t. goede voeding en ondervoeding
  • een groepsbijeenkomst voor ouderen en mantelzorgers
  • een scholing voor eerstelijns zorgverleners

Implementatie en uitvoer vindt plaats via eerstelijns diëtisten getraind en ondersteund door het Kenniscentrum Ondervoeding.

Materiaal

De website is gratis beschikbaar. Voor promotie zijn beschikbaar: een flyer, poster, brochures en tekstberichten.

Beschikbare materialen voor de groepsbijeenkomst en scholing zijn:

  • Powerpoint presentatie met handleiding voor voorbereiding en uitvoer
  • Evaluatieformulier voor deelnemers
  • Advertenties/korte berichtjes voor werving voor de groepsbijeenkomst

Onderzoek

In 2019 en 2022 is de website beoordeeld door ouderen en mantelzorgers met een gemiddeld cijfer van 7,5. Kwantitatieve gebruikersgegevens van de website zijn beschikbaar via Google Analytics. In de periode juni 2018-juni 2023 was het aantal bezoekers ruim 113.000. Hiervan was 26% 65 jaar en ouder (schatting Google Analytics). 

De zelftest “Ben ik ondervoed?“ is in deze periode ruim 11.000 keer ingevuld, de zelftest “Hoe eet ik nu?“ ruim 32.000 keer. De scholingen en groepsbijeenkomsten zijn geëvalueerd in 2019 en in 2022-2023. De scholingen werden door professionals beoordeeld met gemiddeld een 8,1.Ouderen en mantelzorgers gaven de groepsbijeenkomsten gemiddeld een 7,9.

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

25-01-2024

Erkend door

Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)

Toelichting Commissie

Het probleem ondervoeding, gebrek aan bewustzijn en de onderbouwing van de interventie is helder beschreven waarbij de onderbouwing is aangevuld met recente literatuur. Het programma is stevig ingebed in het landelijke netwerk rond ondervoeding. Kosten voor de deelnemers zijn laag. De accreditatie voor diëtisten is een mooi middel voor doorgaande implementatie en kwaliteitsbewaking.

Geplaatst op

11-03-2024