Naar hoofdinhoud Naar footer

Girls Talk +

Vergroot de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking en voorkomt seksuele grensoverschrijding, ongeplande zwangerschap en soa's.

Doel

Girls’ Talk+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking te vergroten. Dit voorkomt seksuele grensoverschrijding (online en offline), onbedoelde zwangerschap en soa’s en bevordert de seksuele gezondheid. De subdoelen van het programma zijn gericht op het verbeteren van kennis, zelfvertrouwen, eigeneffectiviteit en attitude en het vergroten van het sociale netwerk.

YouTube video thumbnail

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor meiden met een lichte verstandelijke beperking van 14 tot 21 jaar oud. Dit zijn meiden die bijvoorbeeld begeleid worden vanuit de hulpverlening of die praktijkonderwijs volgen. Girls’ Talk+ is geschikt voor meiden met verschillende achtergronden.

Aanpak

In 8 bijeenkomsten van 90 minuten leren meiden in kleine groepen zich seksueel weerbaar te gedragen. De groep wordt bij voorkeur begeleid door twee vrouwelijke trainers. Elke bijeenkomst heeft een centraal thema en bestaat uit verschillende opdrachten, die aansluiten bij de manier van leren van de doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn: persuasief leren, werken met geclusterde en concrete informatie, begeleid oefenen, werken met scenario’s en voorbeelden, en psycho-educatie.

Materiaal

De trainers ontvangen in de training de handleiding met daarin de onderbouwing en achtergrond van het programma en een beschrijving van alle bijeenkomsten, inclusief een bijeenkomst met ouders. Bij alle bijeenkomsten horen werkbladen voor de meiden. De trainers ontvangen alle overige benodigde materialen digitaal, zoals links naar online beeldmateriaal bij de opdrachten, een wervingsfolder, een informatiefolder voor ouders/opvoeders en een model-certificaat voor de meiden.

Onderbouwing

Uit onderzoek blijkt dat meiden met een lichte verstandelijke beperking meer problemen ervaren op het gebied van seksuele gezondheid dan hun leeftijdsgenoten met een gemiddeld IQ (Baines et al., 2018; Wissink et al., 2015). Deze problemen zijn, onder andere, het meemaken van seksuele grensoverschrijding, soa’s en onbedoelde zwangerschappen. Slachtoffers van seksuele grensoverschrijding kunnen lichamelijke, emotionele en seksuele klachten overhouden aan hun ervaring (Littleton et al., 2018; Byrne, 2018; Smit et al., 2019). De gevolgen van soa’s kunnen chronische seksuele klachten zijn, een onbehandelde soa kan leiden tot onvruchtbaarheid (Van Bergen, 2015; Soa Aids Nederland, 2014). Een onbedoelde zwangerschap heeft vaak grote gevolgen voor meiden met een lichte verstandelijke beperking. Zo hebben ze beperkte kansen om hun opleiding af te maken, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt afnemen. Daarnaast kunnen ze moeite hebben om zichzelf financieel te onderhouden. Met een baby wordt het extra moeilijk om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij (Allen & Meng, 2010).

Onderzoek

Uit effectonderzoek naar de interventie (2015) komen diverse resultaten die toe te schrijven zijn aan deelname aan de interventie. De experimentele groep scoort significant hoger dan de controlegroep, zowel direct na deelname aan de interventie als drie maanden na afloop van de interventie, op het gebied van kennis, attituden en eigeneffectiviteit met betrekking tot anticonceptiegebruik.
Uit eerder kwalitatief onderzoek blijkt dat zowel trainers als deelnemers deze veranderingen zelf ook constateren. Daarnaast geven zowel de meiden als de trainers aan dat het programma zeer prettig is om mee te werken.

Bereik- en behoefteonderzoek 2020: Sinds de start van Girls’ Talk+ in 2014 zijn er 300 professionals getraind in het geven van Girls’ Talk+. Ongeveer 1.400 trainingen zijn gegeven aan ruim 8.700 meiden. Belemmeringen bij de implementatie die door trainers worden genoemd zijn dat het moeilijk blijkt om groepen vol te krijgen (mede door covid-19) en dat er niet altijd ruimte is om het programma in te passen naast andere werkzaamheden en activiteiten van trainers, instellingen en jongeren. Daarnaast blijkt dat het niet altijd lukt alle onderdelen uit te voeren. Veel trainers geven aan behoefte te hebben aan (aanvullende) informatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van online seks.

Uit een recente procesevaluatie (2020/2021) blijkt dat trainers en deelnemers erg tevreden zijn over het programma: het wordt als een leuk, effectief, waardevol en noodzakelijk programma ervaren. Sommige trainers gaven aan meer aandacht te willen hebben voor het gebruik van internet, sociale media en sexting. Deelnemers en trainers merken dat de meiden een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt gedurende hun deelname aan Girls’ Talk+. Specifiek noemen ze vooruitgang in: zelfvertrouwen, grenzen aangeven, kennis over anticonceptie en kennis over hun lichaam.

Contactgegevens

Rutgers, kenniscentrum op het gebied van seksualiteit

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

09-05-2022

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg - Deelcommissie Gehandicaptenzorg

Toelichting Commissie

Girls’ Talk+ is een programma om de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking te vergroten. De uitvoering van de interventie is goed beschreven en opgebouwd. De afgelopen jaren is de interventie positief doorontwikkeld en aangepast aan de huidige context.

Geplaatst op

09-05-2022