Naar hoofdinhoud Naar footer

Gentle teaching

Naar onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelaties tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de begeleider voor het beter omgaan met stress.

Doel

Het doel van Gentle Teaching is het ontwikkelen van Companionship: een onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelatie tussen de persoon en de begeleider, waarin de persoon zich ook op momenten van frustratie en stress door de begeleider ondersteund kan voelen.

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking die in stressvolle situaties onvoldoende mogelijkheden tot zelfregulatie hebben en daardoor gedrag ontwikkeld hebben dat moeilijk verstaanbaar is en nadelig is voor henzelf of anderen.

Aanpak

De Gentle Teachinginterventie bestaat uit drie aspecten:

 1. Beeldvorming over de persoon op basis van de uitgangspunten van Gentle Teaching.
 2. In een individueel traject leert de persoon zich onvoorwaardelijk veilig, geliefd, liefdevol en  verbonden te voelen met de begeleider en bij oplopende spanning verbonden te blijven en op de  regie van de begeleider te vertrouwen.
 3. De begeleider ontwikkelt inzicht in zijn eigen aandeel in de relatie met de persoon en in de emoties  die de relatie en het handelen van de persoon bij hem oproepen. Hij ontwikkelt vaardigheden om verstorende emoties te transformeren of los te laten en kan daardoor op een authentieke manier de relatie met de persoon versterken.

Twee ondersteunende processen die tijdens de interventie in gang gezet worden, zorgen voor een duurzaam effect:

 1. Ontwikkelen van een Cultuur van Gentleness door het integreren van de uitgangspunten van Gentle Teaching in de dagelijkse werkhouding.
 2. Ondersteunen/verbeteren van de kwaliteit van leven van de persoon en hem helpen eigen mogelijkheden te ontwikkelen om de gewenste kwaliteit van leven te realiseren.

Materiaal

Websites:

Boeken/publicaties:

 • McGee, J., Menolascino, F. J., Hobbs, D. C., & Menousek, P. E. (1987). Gentle Teaching: A non- aversive approach to helping persons with mental retardation.
 • McGee, J., Menolascino, F. New York, Plenum publishers (1991). Beyond Gentle Teaching, a non- aversive approach to helping Those in need.
 • McGee, J. (2000). Mending Broken Hearts.
 • P. van de Siepkamp, Nelissen (2005). Gentle Teaching.
 • P. van de Siepkamp, Altamira Becht (2009). Zorg met compassie.
 • McGee, J., & Brown, M. (2014). A Gentle Teaching Primer.
 • Schipper-Eindhoven, S.M., Haenen, Y., e.a, gezamenlijke uitgave van Prinsenstichting en Zideris  (2021). Gentle Teaching: de basis.

Van de interventie zijn een werkboek en een handboek (Gentle teaching: de basis, 2021) beschikbaar.

Onderbouwing

Uitgangspunt van Gentle Teaching is dat mensen sociale wezens zijn, die zich alleen in een wederkerige relatie met anderen kunnen ontwikkelen (McGee, 2009; McGee & Brown, 2014). Ieder mens heeft behoefte aan een hechte relatie met belangrijke anderen waarbij hij zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelt. Als aan deze behoeftes niet wordt voldaan, is de kans groter dat de persoon zich op momenten van spanning onveilig voelt in de nabijheid van anderen. Daardoor kan hij gedrag ontwikkelen dat schadelijk is voor henzelf of anderen. De gehandicaptenzorg is op dit moment volop in ontwikkeling. Persoonsgerichte zorg en reflectie zijn daarbij speerpunten. Het programma Volwaardig leven sluit aan bij deze tendens (Ministerie VWS, 2018). Streven is het bieden van persoonlijke zorg en ondersteuning door gemotiveerde en deskundige professionals waarbij mensen met een beperking zich gezien en gehoord voelen en een gelijkwaardige positie hebben bij de invulling van de zorgverlening. Dit sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van Gentle Teaching (McGee, 2009).

Onderzoek

Er is beperkt onderzoek gedaan naar Gentle Teaching. In 2021 zijn enkele bachelor scripties naar uitvoering en effect voltooid. In april 2020 is wetenschappelijk onderzoek van start gegaan naar Gentle Teaching binnen de ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het promotietraject van drs. Simone Schipper-Eindhoven, orthopedagoog/gz-psycholoog en mastermentor Gentle Teaching. Dit onderzoek is gericht op de effecten en potentiële toepassingsmogelijkheden van Gentle Teaching binnen de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de eerste resultaten kunnen worden gepresenteerd.

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

 • Goed onderbouwd
 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

16-11-2022

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie gehandicaptenzorg

Toelichting Commissie

Gentle Teaching is een relevante interventie waarbij companionship tussen begeleider en cliënt centraal staat. Er onvoorwaardelijk zijn voor de client is een mooi uitgangspunt. De commissie is positief over de vele praktijkkennis die meegenomen is bij de ontwikkeling van Gentle Teaching. Er is waardering voor de theoretische aspecten die hieraan ten grondslag liggen. Het is veelbelovend dat er recent promotieonderzoek gestart is naar Gentle Teaching in Nederland.

Geplaatst op

23-11-2021