Naar hoofdinhoud Naar footer

Equipe Mont Ventoux

Jongeren die met de fiets de Mont Ventoux beklimmen werken aan minder probleemgedrag, meer zelfvertrouwen en sociale competenties.

Doel

Jongeren die deelnemen aan Equipe Mont Ventoux laten minder vaak externaliserend probleemgedrag zien in de maand na de beklimming dan bij aanvang van de trainingen.

Subdoelen:

  • Jongeren hebben hun sociale competenties verbeterd.
  • Jongeren hebben meer zelfvertrouwen.
YouTube video thumbnail

Doelgroep

Equipe Mont Ventoux is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en externaliserend probleemgedrag. De jongeren ontvangen residentiële zorg vanuit een organisatie voor zorg aan mensen met een beperking.

Aanpak

Jongeren die deelnemen aan Equipe Mont Ventoux, fietsen gedurende zes maanden meerdere keren per week in een groep met andere jongeren en buddy’s. Buddy’s zijn vrijwilligers die geen achtergrond in de hulpverlening hebben. De trainers (ploegleiders) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van Equipe Mont Ventoux en hebben bij voorkeur ervaring als vrijetijdsbegeleider van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Na maanden van trainen beklimmen de deelnemers uiteindelijk in juni gezamenlijk de Mont Ventoux in Frankrijk.

Materiaal

De beschikbare materialen voor Equipe Mont Ventoux zijn:

  • Een praktisch handboek voor trainers en buddy’s waarin het doel en de werkwijze wordt uitgelegd.
  • Verschillende folders en beeldmateriaal om jongeren en buddy’s te werven.

Onderbouwing

Bij jongeren met een licht verstandelijke beperking is er naast een verstandelijke beperking soms ook sprake van psychiatrische problemen, leerproblemen en problemen in het gezin en/of de sociale context. Professionele hulp voor jongeren met een licht verstandelijke beperking richt zich vaak op gedragsproblemen die met deze problemen samenhangen. Sport kan worden ingezet als interventie voor deze jongeren vanuit de grondgedachte dat sportinterventies sociale vaardigheden verbeteren en zelfvertrouwen vergroten en daarmee uiteindelijk leiden tot een afname van externaliserende gedragsproblematiek. Door een andere, positievere manier van interactie en contact met elkaar en het veelvuldig samen omgaan met zowel leeftijdsgenoten als volwassenen, doen jongeren veel positieve ervaringen op en wordt de vicieuze cirkel van negatief reageren en afwijzende reacties vanuit de omgeving doorbroken. De succeservaring van het samen na een lang traject bereiken van de top van de Mont Ventoux is hierin een belangrijk onderdeel.

Onderzoek

Onderzoek laat zien dat deelnemers aan Equipe Mont Ventoux zeer tevreden zijn over het contact met buddy’s en trainers, de deskundigheid buddy’s en trainers, informatievertrekking en het doel en resultaat van de interventie. Uit een eerste onderzoek naar de effecten lijkt Equipe Mont Ventoux een effectieve interventie te zijn in het versterken van zelfvertrouwen van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De effecten op het gebied sociale competentie en externaliserende gedragsproblemen zijn theoretisch goed onderbouwd, maar werden empirisch niet voldoende aangetoond.

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

12-11-2020

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie gehandicaptenzorg

Toelichting Commissie

Equipe Mont Ventoux is gericht op jongeren met verstandelijke beperkingen en externaliserend probleemgedrag. Door gezamenlijk te trainen en uiteindelijk gezamenlijk de Mont Ventoux op te fietsen kunnen sociale vaardigheden en  het zelfvertrouwen worden vergroot. Begeleiding vindt plaats buiten de zorg, door buddy’s die gericht zijn op samen sporten en successen te behalen. Door opgedane succeservaringen kan een vicieuze cirkel van negatief reageren en afwijzing vanuit de samenleving worden doorbroken.

Geplaatst op

16-03-2021