Naar hoofdinhoud Naar footer

Denken en Doen

Ouderen (60+) krijgen door te bridgen met Denken en Doen meer sociale contacten en vergroten daardoor hun sociale netwerk, waardoor eenzaamheid vermindert of wordt voorkomen.

Doel

Ouderen (60+) krijgen door deelname aan Denken en Doen meer sociale contacten en vergroten daardoor hun sociale netwerk, waardoor eenzaamheid vermindert of wordt voorkomen. Hierbij wordt bridge ingezet als middel om mensen met elkaar in contact te brengen en (langdurig) met elkaar te verbinden.

Subdoel

Bij Denken en Doen staan de volgende subdoelen centraal: Tijdens de tweejarige interventieperiode:

 1. Nemen eenzame en niet-eenzame ouderen op een laagdrempelige en plezierige manier deel aan de bridgelessen.
 2. Ontmoeten deelnemers door het bridge wekelijks andere wijk- en/of dorpsgenoten.

Doelgroep

De doelgroep is ouderen (in de leeftijd van 60+) die wonen in buurt, wijk of bijvoorbeeld zorginstelling. Dit is een leeftijdsgroep die een verhoogd risico heeft op eenzaamheidsgevoelens door veranderingen in en/of het wegvallen van een sociaal netwerk. 

Het vergroten en/of behouden van een sociaal netwerk is dus voor deze leeftijdsgroep van belang (zie ook Hoofdstuk 3 Onderbouwing). Gemiddelde leeftijden van deelnemers bij Denken en Doen rond de 70 jaar zijn normaal. N.B. De interventie onderscheidt zich daardoor ten opzichte van andere interventies voor ouderen, doordat ze zich niet primair op de jongste ouderen richten (Zantinge et al., 2011).

Aanpak

Denken en Doen begint met de benadering en selectie van de potentiële deelnemers en kan als volgt worden samengevat:

 • Voorbereiden aanvraag (p.m.)
 • Start (=interventie) toekenning. (p.m.)
 • Voorbereiding interventie (ca. 4 maanden)
 • Startersbridge (ca. 3-4 maanden)
 • Bieden, deel 1 (ca. 3-4 maanden)
 • Bieden, deel 2 (ca. 3-4 maanden)
 • Clubbegeleiding en verder (ca. 8 maanden)

In totaal duurt de interventie circa twee jaar. Na twee jaar functioneren de groepsdeelnemers zonder extern gefinancierde begeleiding. Bijeenkomsten gaan wekelijks plaatsvinden in een ‘speelgelegenheid’. In totaal zijn er over twee jaar ruim 88 bijeenkomsten. 

Materiaal

De interventie Denken en Doen maakt gebruik van eenvoudige voorlichtingsmaterialen die bij de BridgeBond beschikbaar zijn:

Voor gemeenten en aanvragers

 • een handleiding voor de uitvoerder/bridgeclub waarin de interventie wordt uitgelegd;
 • een folder ‘op naar 200 projecten’ gericht op gemeenten;
 • interventieomschrijving Denken en Doen;
 • voorbeelden van uitnodigingen, brieven, persberichten en promotiemateriaal gebruikt in andere gemeenten;
 • bewijs dat de interventie is opgenomen in de landelijke databank ‘erkende interventies’.
 • een aanbeveling van Prof. Hopman Rock (TNO gezondheid);
 • verwijzing naar de literatuurlijst.
 • vele lovende krantenberichten en andere publicaties over Denken en Doen en lokale uitvoeringsprojecten hiervan.

Voor deelnemers
Het folder-, cursus- en lesmateriaal is door de BridgeBond ontwikkeld en volledig inbegrepen in de
interventiekosten:

 • een (per locatie ingedrukte) folder voor deelnemers;
 • kosteloos toegang op internet tot ‘Startersbridge’;
 • een boekenserie met de bridge leermethode:
 • Koos Vrieze/Jacques Barendregt: ‘Start met bridge 1 en bijbehorend oefenboek’;
 • toegang tot ‘de Toekomstclub’ op internet, waar zes weken gratis kan worden geoefend
 • 12 maanden lidmaatschap met het educatief ingerichte maandblad ‘Bridge’ maandelijks aan huis bezorgd;
 • het vervolgboek ‘Start met bridge 2 met bijbehorend oefenboek’ voor verdere verdieping;
 • tafelbladen;
 • speelkaarten;
 • biddingboxen;
 • boards.

Voor docenten

 • docenteninstructie Denken en Doen
 • competentielijst: effectief gedrag bridgedocent Denken en Doen
 • docentenhandleiding voor ‘Startersbridge met Berry’
 • docentenhandleiding voor ‘Start bieden met Berry
 • docentenhandleiding voor ‘Start met bridge 1 en 2’’
 • PowerPoint ondersteuning voor ‘Startersbridge met Berry’
 • PowerPoint ondersteuning voor ‘Start bieden met Berry’
 • PowerPoint ondersteuning voor ‘Start met bridge 1 en 2’

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

 • Goed onderbouwd
 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

03-10-2019

Erkend door

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Toelichting Commissie

Denken en Doen is gericht op het verminderen en voorkomen van eenzaamheid door het bewerkstelligen van een (nieuw) sociaal netwerk onder de doelgroep, met bridge als middel. De onderbouwing hiervoor is overtuigend neergezet. Dit oordeel is echter niet door te trekken naar bewegen. Sport en bewegen kunnen wel gekoppeld worden aan de interventie, maar het moet geen doel op zich zijn. 

Door de laagdrempeligheid is de interventie aantrekkelijk en een goed voorbeeld van samenwerking tussen de 0e en 1e lijn.

De handleiding is helder, maar summier en de uitvoering vereist daardoor een ervaren trainer.

Geplaatst op

03-06-2022