Naar hoofdinhoud Naar footer

Beweegpret 55+ aan zet

Beweegpret 55+ aan Zet is een methodiek waarin professionals worden geschoold en ondersteund in het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuw en inspirerend beweegaanbod voor senioren.

Doel

Met Beweegpret 55+ aan Zet worden 55-plussers uitgedaagd om (meer) te bewegen door middel van recreatieve beweegactiviteiten waardoor ze vaker voldoen aan de beweegrichtlijn voor ouderen.

De interventie is voor organisaties waar 55-plussers leven en recreëren, zoals verenigingen, buurthuizen, woonzorgcentra en 55-plussersgroepen. Het kan in verschillende settings worden uitgevoerd (o.a. recreatiezaal, sporthal, zwembad en buitenruimte).

Professionals leren om met de 55-plussers op hun niveau recreatief te bewegen. Ze worden geschoold in het aanbieden van recreatief beweegaanbod. Ze leren nadrukkelijk om creatief (d.m.v. improvisatie) en flexibel om te gaan met het spelrepertoire dat wordt aangereikt. Ze leren om binnen de groep, op maat recreatieve activiteiten te bieden.

De interventie integreert recreatief bewegen in het aanbod van de betreffende organisatie. Hiermee levert Beweegpret 55+ aan Zet een bijdrage aan het stimuleren van recreatief bewegen en een actieve, gezonde leefstijl.

Het beweegaanbod wordt dichtbij georganiseerd, is toegankelijk, divers (o.a recreatief spel, sportspelen, valpreventie-activiteiten, gezelschapsspelen, etc.) en recreatief van aard.

Doelgroep

55-plussers, zowel zelfstandig wonend als in een instelling, die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen*.

* De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is:

 • 2,5 uur per week matig intensief bewegen;
 • 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen
 • 2 keer per week Balansoefeningen. Meer is beter, iets is beter dan niets. De grootste gezondheidswinst wordt behaald als iemand van geen beweging naar een beetje beweging gaat. Dus bijvoorbeeld van niets naar 15 minuten per dag, of naar drie keer per week een half uur. Lang stilzitten moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Exclusiecriteria voor de interventie zijn:

 • Volwassenen jonger dan 55
 • 55-plussers die door verstandelijke of emotionele beperking niet kunnen functioneren in een groep
 • 55-plussers die om andere gezondheidsredenen niet verantwoord kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten (gezondheidscheck)

De uitvoerend professional toetst de nieuwe deelnemers op de in- en exclusiecriteria en vraagt bij twijfel eerst een gezondheidscheck bij de huisarts te doen. Voor het toetsen op de criteria wordt de beweegscore gebruikt.

Aanpak

Beweegpret is voor organisaties die zich richten op 55-plussers zoals bijvoorbeeld: stichtingen voor welzijn, ouderenbonden, thuiszorginstellingen, gemeenten, sportverenigingen en organisaties waar 55-plussers verblijven, zoals 55-plussersresidenties en zorginstellingen.

Huis voor Beweging zorgt ervoor dat de Beweegpret professionals zijn opgeleid en gecertificeerd en levert alle materialen voor de uitvoer en de borging van Beweegpret. Huis voor Beweging organiseert jaarlijks een niet verplichte verdiepingsdag voor de door Huis voor Beweging opgeleide trainers. Tijdens deze dag worden nieuwe kennis, materialen en trainingsaanbod en ervaringen gedeeld.

Huis voor Beweging adviseert en ondersteund bij implementatie van Beweegpret 55+ aan Zet en de ontwikkeling van beleid rondom bewegen met 55-plussers bij de betreffende organisatie.

Materiaal

 • Beschikbaar op: www.huisvoorbeweging.nl met login voor trainers met o.a.: Logo’s, formulieren, activiteitenschema’s
 • Handreiking 'Beweegpret 55+ aan Zet met alle activiteiten/beweegaanbod
 • Advisering en ondersteuning van Huis voor Beweging bij implementatie Beweegpret 55+ aan Zet en ontwikkeling van beleid rondom bewegen met 55-plussers bij de betreffende organisatie.
 • Evaluatie tools voor professionals

Onderzoek

Professionals is gevraagd naar hun ervaringen. Hieruit komt naar voren dat niet alle activiteiten geschikt zijn voor alle ouderen. In de training heeft differentiëren een grotere rol gekregen zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. Ook is er een nieuwe module ontwikkeld voor ouderen met een beperking. Tevens is begonnen met de ontwikkeling van een module dementie. Uit het onderzoek onder de professionals komen verschillende succesfactoren, faalfactoren en verbeterpunten naar voren. Zo blijkt het niet alleen te gaan om het fysieke aspect, maar ook om het plezier, het sociale aspect en gezelligheid. De training is hierop aangepast.

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

 • Goed onderbouwd
 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Goed onderbouwd

Datum van erkenning

18-11-2021

Erkend door

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Toelichting Commissie

Geplaatst op

02-06-2022