Naar hoofdinhoud

Begeleiders in Beeld

Werkt aan verbetering van de interactie en relatie tussen begeleiders en cliënten: kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Doel

De interactie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is na vier maanden verbeterd.

Doelgroep

Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Aanpak

Begeleiders in Beeld is een training die zich richt op de emotionele intelligentie van begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Tijdens een vier maanden durende training krijgen begeleiders inzicht in hun eigen emotionele intelligentie. Vervolgens wordt hun emotionele intelligentie gekoppeld aan hun handelen in interactie met de cliënt. Dit gebeurt door middel van videofeedback. Vooral zelfreflectie en bewustwording staan centraal tijdens de training.

Begeleiders in Beeld is intensief onderzocht gedurende een vijfjarig promotieonderzoek. Door middel van vragenlijsten, beoordelingen door experts en observaties is de effectiviteit van de training op de emotionele intelligentie van de begeleider en zijn handelen geëvalueerd. De effecten van de training op mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen zijn niet onderzocht.

Materiaal

 • Trainershandleiding waarin per bijeenkomst voorbereiding en aanpak staan beschreven
 • Reader voor deelnemers
 • Website
 • Flyer

Onderbouwing

Begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden vaak geconfronteerd met ge-dragsproblemen. Zij kunnen hierdoor negatieve emoties en stress ervaren wat negatieve gevolgen kan hebben voor het handelen van begeleiders en dus voor begeleider-cliënt interacties. Persoonskenmerken als emotionele intelligentie zijn van invloed op het handelen van begeleiders en de manier waarop begeleiders met emoties omgaan.

De training Begeleiders in Beeld is gebaseerd op de resultaten van twee eerder uitgevoerde promotieonder-zoeken (Embregts, 2002; Gerits, 2003 ). Daaruit kwamen drie inzichten naar voren:

 1. Videofeedback is een effectieve methodiek om handelen van begeleiders te verbeteren. 
 2. De effectiviteit van videofeedback verschilt per persoon. Een hypothese is dat individuele kenmerken van begeleiders (bijvoorbeeld emotionele intelligentie) van invloed zijn op de mate van effectiviteit van de training. 
 3. Emotionele intelligentie van begeleiders speelt een belangrijke rol in de manier waarop zij met stress om-gaan en de mate waarin zij burn-outklachten ervaren.

De resultaten van beide onderzoeken zijn gebundeld in de training. Emotionele intelligentie van begeleiders wordt gekoppeld aan handelen door middel van videofeedback.

Onderzoek

Effectonderzoek laat zien dat Begeleiders in Beeld leidt tot verbeterde competenties die beschreven worden binnen het construct emotionele intelligentie (Zijlmans, Embregts, Gerits, Bosman & Derksen, 2011). Deze verbetering is niet gevonden bij controlegroepen. Daarnaast gaan begeleiders na de training adequater om met stressvolle situaties dan voor de training (Zijlmans, Embregts, Gerits, Bosman & Derksen, 2014). Ook dit effect werd niet gevonden bij controlegroepen. De beschreven effecten zien we vier maanden na afloop van de training nog steeds. Kijkend naar competenties van begeleiders gerelateerd aan de zelfdeterminatie-theorie (Ryan & Deci, 2002), tonen onderzoeksresultaten onder andere aan dat begeleiders na de training beter aansluiten bij en afstemmen op de emotionele signalen en behoeften van de cliënt dan ze voor de training deden. Ook behandelen ze de cliënt meer als een autonoom en competent individu met eigen wensen en meningen (Zijlmans, Embregts, Gerits, Bosman & Derksen, 2014).

Sector(en)

Gehandicaptensector

Contactgegevens

Downloads

Download hier de volledige interventiebeschrijving

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

 • Goed onderbouwd
 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
2. Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

22-01-2015

Erkend door

Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie gehandicaptenzorg

Toelichting Commissie

Begeleiders in Beeld werkt vanuit een interessante invalshoek waarbij het concept Emotionele Intelligentie gebruikt wordt om (een deel van een) een complex proces van ‘zorgverleningsrelatie’ te operationaliseren. De interventie is effectief gebleken op het verbeteren van de emotionele intelligentie, het effect op cliëntniveau moet nog onderzocht worden.

Geplaatst op

22-01-2015