Naar hoofdinhoud Naar footer

Coach2Move

Het verminderen van de kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven door duurzaam de lichamelijke activiteit, de mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten bij thuiswonende ouderen (70+) 

Doel

Het verminderen van de kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven door duurzaam de lichamelijke activiteit, de mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten bij thuiswonende ouderen (70+) met al bestaande of dreigende mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken. 

Doelgroep

Thuiswonende kwetsbare ouderen met 

1.) al bestaande mobiliteitsproblemen of waarvan verwacht wordt dat deze op korte termijn ontstaan ten gevolge van een trauma, chronische aandoening of life event; 

2.) beperkt lichamelijk actief zijn (minder dan 30 minuten per dag matig lichamelijk actief).

Materiaal

Een tweedaagse cursus met handleiding voor de fysiotherapeut: motivational interviewing, de hypothese georiënteerde aanpak en de daarbij behorende beslismomenten, de inzet en het gebruik van valide meetinstrumenten en de taakmanipulatie. Een elektronisch patiënten dossier, een online Coach2Move assessment, drie peer-assessment momenten en kwaliteitsindicatoren gebaseerd op dossier toetsen. 

Onderzoek

In een RCT is aangetoond dat de 64 ouderen in de Coach2Move groep zes maanden na de start van de interventie lichamelijk actiever (matig tot hoog intensief) en minder kwetsbaar waren dan de 66 deelnemers in de reguliere fysiotherapie groep. Coach2Move therapeuten gebruikten minder behandelsessies en de gemiddelde totale zorgkosten waren lager. Deze bevindingen zijn bevestigd in een gerandomiseerd implementatieonderzoek (292 deelnemers). De Coach2Move groep was ook na 12 maanden meer lichamelijk actief, minder kwetsbaar en had een hogere loopsnelheid en een betere kwaliteit van leven dan de reguliere fysiotherapie groep. De gemiddelde totale zorgkosten tussen de groepen verschilden niet. 

Meer informatie

Coach2Move

Over deze interventie

Erkend

Erkenning is mogelijk op de volgende niveaus:

  • Goed onderbouwd
  • Effectief volgens eerste aanwijzingen
  • Effectief volgens goede aanwijzingen
  • Effectief volgens sterke aanwijzingen.

Deze interventie is door de erkenningscommissie beoordeeld als:
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Datum van erkenning

19-05-2022

Erkend door

Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)

Toelichting Commissie

Geplaatst op

27-07-2022