Op verhaal komen

Deze interventie heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren.

De interventie Op verhaal komen is ontwikkeld voor mensen met lichte tot matige depressieve klachten van 55 jaar of ouder. De interventie is gebaseerd op life-review. Life-review is een therapievorm waarbij een gestructureerde evaluatie van het eigen leven plaats vindt, erop gericht om negatieve ervaringen te verwerken en een positieve betekenis aan het eigen leven te geven. Deze interventie is een vorm van geïndiceerde preventie en is bedoeld voor mensen die graag in een groep willen werken aan hun klachten. Er zijn minimaal 4 deelnemers en maximaal 6 deelnemers nodig. Op verhaal komen bestaat uit 7 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur en wordt gegeven door 1 gz-psycholoog en 1 preventiemedewerker, getraind in life-review en narratieve therapie.

Deze interventie is erkend door de deelcommissie preventie en gezondheidsbevordering voor volwassenen en ouderen van het RIVM Centrum Gezond Leven.

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten