Op verhaal komen

Deze interventie heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren.

Op Verhaal Komen is een interventie gebaseerd op life review en narratieve therapie voor mensen van 40 jaar of ouder met depressieve klachten en zingevingsproblemen. Door het ophalen en delen van positieve en negatieve herinneringen aan het eigen leven, door het geven van nieuwe betekenissen hieraan en door ze te integreren in een nieuw levensverhaal worden psychologische hulpbronnen ontwikkeld die bijdragen aan het verminderen van depressieve klachten en het verbeteren van welbevinden. De interventie kan worden aangeboden als face-to-face groepsinterventie, als zelfhulpinterventie met email begeleiding en als web-based interventie. Onderzoek in meerdere randomized controlled trials onderbouwt de effectiviteit van de interventie en de werkzame mechanismen.

Deze interventie is her-erkend door de deelcommissie preventie en gezondheidsbevordering voor volwassenen en ouderen van het RIVM Centrum Gezond Leven.

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten