Gentle teaching

Naar onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelaties tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de begeleider voor het beter omgaan met stress.

Doel

Ontwikkelen van een onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelatie tussen de persoon en de begeleider, zodat de persoon beter in staat is zelf met stress om te gaan of op momenten van oplopende stress toegankelijk is voor niet-beheersmatige begeleiding en zo nodig overname van de regie.

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking die in stressvolle situaties onvoldoende mogelijkheden voor zelfcontrole hebben en daardoor gedrag ontwikkeld hebben dat schadelijk is voor henzelf of anderen.

Aanpak

De Gentle Teaching-interventie bestaat uit drie aspecten:

 1. Beeldvorming over de persoon op basis van de uitgangspunten van Gentle Teaching.
 2. In een individueel traject leert de persoon zich onvoorwaardelijk veilig, geliefd, liefdevol en verbonden te voelen met de begeleider en bij oplopende spanning verbonden te blijven en op de regie van de begeleider te vertrouwen.
 3. Persoonlijke ontwikkeling (door reflectie en gerichte oefeningen) geeft de begeleider inzicht in de eigen emoties. Hij ontwikkelt vaardigheden om verstorende emoties te transformeren of los te laten en kan daardoor op een authentieke manier de relatie met de persoon ontwikkelen.

Twee ondersteunende processen die tijdens de interventie in gang gezet worden, zorgen voor een duurzaam effect:

 • Ontwikkelen van een Cultuur van Hoop door het integreren van de uitgangspunten van Gentle Teaching in de dagelijkse werkhouding.
 • Ondersteunen/verbeteren van de kwaliteit van leven van de persoon en hem helpen eigen mogelijkheden te ontwikkelen om de gewenste kwaliteit van leven te realiseren.

Materiaal

Via de website www.gentleteaching.nl:

 • inhoudelijke beschrijving van Gentle Teaching;
 • evaluatieformulieren voor de persoon met een beperking;
 • evaluatieformulier voor het handelen van de begeleider;
 • formulierenset voor de opzet van een persoonlijk plan;
 • werkboek Gentle Teaching.

Andere boeken:

 • Gentle Teaching, P. van de Siepkamp, Nelissen, 2005
 • Zorg met compassie, P. van de Siepkamp, Altamira Becht, 2009.

Onderbouwing

Gentle Teaching is gebaseerd op de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid (McGee et al.,1991). Deze psychologie gaat ervan uit dat mensen sociale wezens zijn die zich alleen in een
wederkerige relatie met anderen op een natuurlijke wijze ontwikkelen. Ieder mens heeft behoefte aan een hechte relatie met belangrijke mensen, gebaseerd op de pijlers veilig, geliefd, liefdevol en
verbonden waardoor hij zich ingebed voelt in een veilige en zorgzame omgeving. Als aan deze behoeftes niet wordt voldaan, heeft de persoon geen intrinsieke motivatie om zorgzaam met
anderen om te gaan en is de kans groter dat hij zich op momenten van spanning onveilig voelt in de nabijheid van de begeleiding. Hierdoor is hij op die momenten niet meer vanuit die relatie te
begeleiden. Om mensen in deze ontwikkeling te ondersteunen kunnen we volgens McGee niet volstaan met het 'modificeren' van het gedrag, maar moeten we de persoon ontmoeten in wie hij
ten diepste is en wie hij door zijn aanleg en zijn levensgeschiedenis geworden is.

Contactgegevens

Stichting Gentle Teaching
De heer P. van de Siepkamp
Bremmerlaan 3
3431 GV Nieuwegein
030-2938878

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten