So-Cool

So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen.

So-Cool richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar met een IQ tussen 50 en 85 die delicten hebben gepleegd en tekorten hebben in sociale probleemoplossingsvaardigheden. En ook op een intermediaire doelgroep: de ouders of opvoeders en een vertrouwenspersoon uit het netwerk van de jongere.

So-Cool is een kortdurende, individuele interventie met als doel het vergroten van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen, om daarmee de kans op recidive te verminderen. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van sociale steun. De training wordt in het kader van een leerstraf opgelegd.

Jongeren leren onder meer emoties en positieve en negatieve gedachten te herkennen bij zichzelf en anderen. Ook wordt gewerkt aan omgaan met groepsdruk en assertief gedrag.

Afhankelijk van de gekozen variant – regulier of verlengd – bestaat de training uit 17 of 23 bijeenkomsten van 75 minuten en 3 of 4 praktijkbijeenkomsten van 120 minuten. Daarnaast is er een nazorgtraject dat bestaat uit een boostersessie en zes follow-upcontacten.

Deze interventie is erkend door de deelcommissie Justitiële interventies  13 maart 2019

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/So-Cool

 

 

 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten