Open en Alert

Open en Alert is een interventie gericht op het voorkomen en verminderen van problematisch middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar in zorg- en welzijnsorganisaties.

Open en Alert is een interventie gericht op het voorkomen en verminderen van problematisch middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar in zorg- en welzijnsorganisaties. Het gaat hierbij om zogenaamde risicosettings waarvan bekend is dat jongeren een verhoogd risico lopen op problematisch middelengebruik, zoals Justitiële Jeugdinrichtingen (JJi’s), de residentiële jeugdhulp, organisaties voor mensen met een licht-verstandelijke beperking (LVB) en het jongerenwerk.

Met behulp van het vijfstappenplan wordt gewerkt aan de implementatie van beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering en structurele samenwerking met een instelling voor verslavingszorg teneinde een open en alerte houding ten aanzien van middelengebruik te realiseren bij het management en de professionals (pedagogisch medewerkers, begeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten, jongerenwerkers) binnen deze risicosettings.

Deze interventie is erkend als goed onderbouwd op 7 februari 2019 door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM).

https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401104

 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten