Equipe Mont Ventoux

Jongeren die met de fiets onder begeleiding de Mont Ventoux beklimmen laten minder vaak en minder ernstig externaliserend probleemgedrag zien.

Doel

Jongeren die deelnemen aan Equipe Mont Ventoux laten minder vaak externaliserend probleemgedrag zien in de maand na de beklimming dan bij aanvang van de trainingen.

Subdoelen:

  • Jongeren hebben hun sociale competenties verbeterd.
  • Jongeren hebben meer zelfvertrouwen.

Doelgroep

Equipe Mont Ventoux is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en externaliserend probleemgedrag. De jongeren ontvangen residentiële zorg vanuit een organisatie voor zorg aan mensen met een beperking.

Aanpak

Jongeren die deelnemen aan Equipe Mont Ventoux, fietsen gedurende zes maanden meerdere keren per week in een groep met andere jongeren en buddy’s. Buddy’s zijn vrijwilligers die geen achtergrond in de hulpverlening hebben. De trainers (ploegleiders) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van Equipe Mont Ventoux en hebben bij voorkeur ervaring als vrijetijdsbegeleider van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Na maanden van trainen beklimmen de deelnemers uiteindelijk in juni gezamenlijk de Mont Ventoux in Frankrijk.

Materiaal

De beschikbare materialen voor Equipe Mont Ventoux zijn:

- Een praktisch handboek voor trainers en buddy’s waarin het doel en de werkwijze wordt uitgelegd.

- Verschillende folders en beeldmateriaal om jongeren en buddy’s te werven

Onderbouwing

Bij jongeren met een licht verstandelijke beperking is er naast een verstandelijke beperking soms ook sprake van psychiatrische problemen, leerproblemen en problemen in het gezin en/of de sociale context. Professionele hulp voor jongeren met een licht verstandelijke beperking richt zich vaak op gedragsproblemen die met deze problemen samenhangen. Sport kan worden ingezet als interventie voor deze jongeren vanuit de grondgedachte dat sportinterventies sociale vaardigheden verbeteren en zelfvertrouwen vergroten en daarmee uiteindelijk leiden tot een afname van externaliserende gedragsproblematiek. Door een andere, positievere manier van interactie en contact met elkaar en het veelvuldig samen omgaan met zowel leeftijdsgenoten als volwassenen, doen jongeren veel positieve ervaringen op en wordt de vicieuze cirkel van negatief reageren en afwijzende reacties vanuit de omgeving doorbroken. De succeservaring van het samen na een lang traject bereiken van de top van de Mont Ventoux is hierin een belangrijk onderdeel.

Onderzoek

Onderzoek laat zien dat deelnemers aan Equipe Mont Ventoux zeer tevreden zijn over het contact met buddy’s en trainers, de deskundigheid buddy’s en trainers, informatievertrekking en het doel en resultaat van de interventie. Uit een eerste onderzoek naar de effecten lijkt Equipe Mont Ventoux een effectieve interventie te zijn in het versterken van zelfvertrouwen van jongeren met een licht verstandelijke beperking. De effecten op het gebied sociale competentie en externaliserende gedragsproblemen zijn theoretisch goed onderbouwd, maar werden empirisch niet voldoende aangetoond.

Contactgegevens

Koraal en Pluryn
Evelien Poelen


088-7795037

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten