De Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg

Meer plezierige momenten voor mensen met dementie in zorginstellingen door contact tussen deze bewoners en hun omgeving.

Doel

Hoofddoel is meer plezierige momenten voor mensen met lichte tot verder gevorderde dementie die wonen in zorginstellingen, door contact tussen deze bewoners en hun omgeving en een tijdelijke onderbreking van eventueel apathisch en sociaal geïsoleerd gedrag.

Doelgroep

Huiskamervoorstellingen volgens de Veder Methode, uitgevoerd als activiteit, zijn vanaf 2007 ontwikkeld voor mensen in een licht tot verder gevorderd stadium van dementie, woonachtig op een psychogeriatrische afdeling in een zorginstelling.

Aanpak

Een duo van professionele acteurs van Theater Veder geeft een huiskamervoorstelling volgens de Veder Methode voor een groep van twaalf tot veertien bewoners met licht tot verder gevorderde dementie in een zorginstelling. Tijdens de huiskamervoorstelling volgens de Veder Methode wordt wederkerig contact bewerkstelligd op een manier die is afgestemd op zowel de cognitieve en emotionele status van de bewoners als op hun behoefte, beleving en herinneringen. Hierbij worden theatrale prikkels aangeboden zoals rolfiguren, verhalen, liederen, gedichten en attributen.

Materiaal

Acteurs ontvangen tijdens hun interne training een handboek waarin de Veder Methode is uitgewerkt en  achtergrondartikelen over dementie. Zij dragen tijdens de voorstelling een theatraal kostuum en gebruiken een reminiscentiekoffer met materialen om het langetermijngeheugen aan te spreken. De contactpersoon van de zorginstelling evalueert de voorstelling aansluitend middels aangeleverd evaluatieformulier.

Onderbouwing

Voor mensen met dementie is het belangrijk om sociaal betrokken te blijven. Zij geven aan dat sociaal contact voor hen een van de belangrijkste behoeften is. Met de voortschrijding van dementie neemt echter het vermogen om zelfstandig sociaal contact te leggen af. Apathie en sociaal isolement komen veel voor bij bewoners van psychogeriatrische zorgafdelingen en hebben een negatieve invloed op het welbevinden en de kwaliteit van leven. Positieve bejegening kan apathie doorbreken. Wanneer dit geschiedt via de Veder Methode, is tijdens en zelfs twee uur na de interventie een positief effect gebleken op gedrag, stemming en kwaliteit van leven van bewoners. De Veder Methode integreert elementen van bestaande persoonsgerichte communicatiemethoden (belevingsgerichte zorg, reminiscentie, Validation en Neuro Linguïstisch Programmeren) en combineert deze met theatrale communicatie. Deze methoden hebben ook afzonderlijk een positieve invloed op het gedrag van mensen met dementie.

Contactgegevens

Theater Veder
Maria Reina Westra


020 770 03 06

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten