Naar hoofdinhoud

Subsidie voor eenzaamheidsinterventies

Wil jij sociale interventies gericht op het verminderen van eenzaamheid bij ouderen inzetten? Dan kun je nu subsidie aanvragen. De subsidie heeft als doel om interventie-eigenaren te helpen de werkzaamheid op het verminderen van eenzaamheid duidelijk zichtbaar te maken. En dat zij tegelijkertijd stappen kunnen zetten voor toelating tot het erkenningstraject voor de Databank Effectieve sociale interventies.

Het zichtbaar maken draagt bij aan de ontwikkeling, verspreiding en het overdraagbaar maken van kennis over eenzaamheidsinterventies en eenzaamheid. Het gaat hierbij om bestaande sociale interventies die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheid waarvan:

  • een handboek en een (in- en/of externe) procesevaluatie reeds beschikbaar zijn.
  • de interventie op minimaal twee plekken door verschillende uitvoeringsorganisaties is toegepast.

Lees meer over deze subsidieoproep op de website van ZonMw. Indienen is mogelijk tot 24 mei 2022.

Versterking aanpak eenzaamheid

Vanuit het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” is in opdracht van VWS medio 2019 door ZonMw, als onderdeel van het programma Langdurig Zorg en Ondersteuning, het deelprogramma Versterking aanpak eenzaamheid gestart. Deze subsidieoproep is onderdeel van dit programma.

Bron

zonmw.nl