GRIP (Groepsactiviteiten Richtend op Individuele Progressie)

'GRIP' is een groepsgerichte methodiek die binnen de gesloten jeugdzorg wordt aangeboden. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) en extreem problematisch gedrag waarvoor de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg heeft afgegeven.

Doelgroep

De methode GRIP is bedoeld voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) van 12 tot en met 18 jaar die extreem probleemgedrag vertonen en geplaatst zijn in een Jeugdzorg Plus instelling. Een LVB wil zeggen een IQ van 50-70 of een IQ van 70-85 in combinatie met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Daarnaast worden de ouders van de jongere betrokken.

Aanpak

GRIP is een multimodale gefaseerde aanpak in de Jeugdzorg Plus instelling. Dit bestaat uit het bieden van orthopedagogische basiszorg (een positief leefklimaat waarbinnen een aaneenschakeling van (groeps)activiteiten plaatsvindt) op de leefgroep en op indicatie aanvullende therapieën en behandelingen. De (groeps)activiteiten worden ingezet om een gedragsverandering bij de LVB jongeren te bewerkstelligen. Deze hebben tot doel de individuele doelen uit het behandelplan van de jongere aan te pakken. De interventie bestaat uit vier fasen en duurt 3 tot 9 maanden, inclusief nazorg buiten de instelling. In de eerste fase (2 tot 6 weken) ligt de nadruk op wennen (het ingroeien in de dagelijkse routine), diagnostiek en risicotaxatie. In fase 2 (maximaal 6 maanden) op gedragsverandering en in fase 3 (maximaal 3 maanden) op generalisatie, het in de praktijk brengen van het geleerde. Nazorg/transferbegeleiding (fase 4) wordt gezien als integraal onderdeel van de behandeling. Tijdens elke fase wordt aandacht besteed aan diagnostiek, het behandelplan, het leren van basisvaardigheden, het gezin (ouderbegeleiding), aanvullende therapie of behandeling en onderwijs.

Aanvullende therapie of behandeling is op indicatie en kan o.a. het volgende bevatten: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), non-verbale therapie, cognitieve gedragstherapie, psychiatrische behandeling, medicamenteuze behandeling, weerbaarheidstraining, agressieregulatietraining, behandeling op het gebied van verslaving en/of intensieve ondersteuning en/of behandeling in het systeem (bijvoorbeeld Multi Dimensional Family Therapy).

 

Deze interventie is erkend door de Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering op 18 september 2016

Bron en uitgebreide omschrijving

 

 

 

 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten