Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Het primaire doel van ARopMaat-JoVo is gericht op het verminderen of stoppen van agressief gedrag in het heden en het reduceren van (de kans op) recidive van gewelddadig gedrag in de toekomst.

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblematiek, een hoog risico op herhaling en een IQ van meer dan 70, die door hun gedrag in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, de Raad voor Kinderbescherming of de jeugdzorg.

Aanpak

 ARopMaat-JoVo is een grotendeels individuele behandeling met een cognitieve gedragsmatige aanpak en veel doe-oefeningen. De interventie bestaat uit individuele modules, een groepsmodule en een gezinsmodule. Een deel van de modules maakt standaard deel uit van de interventie en een deel kan worden ingezet indien nodig. Via de modules werkt de deelnemer aan bijvoorbeeld stressreductie, impulscontrole, emotieregulatie en conflicthantering.
Bij de residentiële versie wordt standaard de groepsleiding betrokken om te ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden. Ook is er bij deze versie meer aandacht voor nazorg vanaf het moment dat de jongere de inrichting verlaat.

 

Deze interventie is erkend door de deelcommissie Deelcommissie Justitiële interventies op 24 juni 2020

Bron en uitgebreide omschrijving

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten